Na siye tutafute abattoir kwenye tuende 😎 Nasikiya hamu yaku enda Zanzibar, Hakuna abattoir kule nako ? 🤪
70
7
9
230
Kuya iko hapa pembeni sikukata tuuuu ya abattoir public ? Sawa ile ya Ouganda mzee alienda ona?
2
1
Ya mzee Ile. Alisha maliza kazi deja deja .

Dec 20, 2021 · 4:20 PM UTC

2