Dîsa jî dilê min digirî û ez di nava xwîna dîrokê de difetisim! Tweets in English, sometimes in Kurdî/Deutsch!

Botanistan/Dusseldorf
Joined December 2011