Czy Łukaszem „domniemanym” Warzechą jest tak naprawdę Marek Bućko? Były radca ambasady RP na Białorusi, uznany przez reżim Łukaszenki za „persona non grata”? #DworczykLeaks #Dworczyk
I CO, DALEJ NEGUJECIE OCIEPLENIE KLIMATU?!

4:25 PM · Jul 16, 2021

1
4
0
11