மேல இருக்கவன நம்ப நல்லா கத்துக்கோ கூட இருக்கவன நட்பா நல்லா வெச்சுக்கோ! கால வாராம வாழ மட்டும் கத்துக்கோ காலத்தோட நீயும் ஓட கத்துக்கோ!! #Valimai @VigneshShivN

3:06 AM · Nov 27, 2021

1
7
1
76