ایدی راما، صدر اعظم البانیا گفته است که کشورش به هیچ وجه حکومت به رهبری طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت.
1
7
Replying to @ayarkhorasan
هيچ انسان شرافتمندی تن به پذيرش حاکميتی اين چنين خبيث و پليد را نخواهد داد و چشم اميد آزادگان زمين به #مقاومت_ملی دوخته شده و خواسته های ايشان فرمانی است به هستی و طبيعت تا به حکم آفرينش، پاسخ دهد و ترديد نکنيد پايان سختی چشم به راه طالبان است.

Sep 10, 2021 · 6:32 AM UTC

1