ስለ ወ.ዘ.ተ ማውራት

የትስ ብኖር ምን አገባችሁ 😀
Joined June 2008