"Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.""Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden" Hakikati arayan hâmuş

Joined September 2020