اخبار رسیده حاکی از این است که تیم امنیتی اشرف غنی به رهبری امرالله صالح که غالبا تاجیک هستند، در یک طراحی خطرناک قصد راه‌اندازی جنگ داخلی در افغانستان را دارند هدف آنها در مرحله اول، خونریزی گسترده با کمک #داعش است مردم افغانستان باید در برابر این توطئه خطرناک هوشیار باشند
139
208
46
1,742
Replying to @HosseinDalirian
داعش و طالبان از یک جنسند مردم افغانستان باید این حیوانات را از کشورشون بیرون کنندوگرنه مثل ایرانی ها دچار مرگ تدریجی میشند

Oct 15, 2021 · 10:54 AM UTC

1
13