bir sonraki ya臒mura kadar sokaklarda balgamlar durmaya devam ediyo
1
20
yapmur ya臒谋nca da ayakkab谋m谋za bula艧谋yo 馃ぎ馃ぎ
1
2
hayir gunes isigi vurunca buharlasiyorlwr ve biz onlari soluyoruz
1
1
Replying to @gecsjok
馃ぎ馃槚馃槹

May 25, 2022 路 12:36 PM UTC

1