The author of the Armenians of Aintab @Harvard_Press bibliogram.fdn.fr/stonestellus/ Historian & Polonsky Fellow Teaching @HebrewU

Jerusalem
Joined November 2020
Şükürler olsun bugünlere... El emeği göz nurudur. Happy to announce, The Armenians of Aintab will be out on April 13, proudly presented by Harvard Univ Press ;) De nobis fabula narratur: "their story is our story". The Armenians of Aintab — Ümit Kurt hup.harvard.edu/catalog.php?…
57
64
12
381
Show this thread
Ümit Selim Kurt retweeted
“Tyler and Zeyno are truly moved and grateful for your overwhelming support and love. Thank you to everyone who has shared this and please continue sharing. It's really made a difference.” gofund.me/bd1b4cc8
0
4
1
7
Korkma bir şey çıkmaz ordan, rahat ol sen. Nasıl yağlarım eriyor şunun gibi tipolojiler içini döktüğünde. Irkçısın, faşistsin ve ayrımcısın. Ve yazdıkların da bunun karinesi, ispatı. Sonra da ırkçılık bal gibi var bu memlekette hem de yapısal dediğimizde yemediğimiz laf kalmıyor.
1: CHP Genel Başkanı Sn.Kılıçdaroğlu’nun “Kürt Sorununu HDP ile çözebilecekleri”, bu çerçevede “HDP’nin meşru organ ve muhatap olarak görülebileceği” ifadeleri; son derece yanlıştır, sosyal psikolojinin ve Türk milletinin hassasiyetlerinin anlaşılamadığını da göstermektedir.
Show this thread
1
11
0
47
AKP'liler kadar düpedüz yalana inanma ve iman etme kapasitesi arş-ı alemi aşan başka bir seçmen kitlesi daha görmedim ben. Hakikaten bunu analiz etmek lazım.
2
3
0
17
Ümit Selim Kurt retweeted
Mehmed Cavid Bey’i bilenler bilir. Önemli bir isim, hatasıyla sevabıyla birçok işin altına imza atmış. Bu twit dizisinde onu anlatmayacağım tabi, zira bundan doktora tezi çıkar :) Paylaşmak istediğim, idam edilmeden kısa süre önce, yani zindanda hangi kitapları okuduğu
11
26
7
200
Show this thread
Çok seviyom ya ortalama vatandaşımı. Bileşik kaplar yasası işte n’parsın.
Bu abim> mahfi eğilmez, daron acemoğlu, adam smith
0
1
0
7
Ne devrimci aileler var. Musavat ve Uhuvvet Hanımlar’a ne oldu acaba en çok onu merak ettim.
13
19
13
377
I love you twitter but you are bringing me down.
1
0
0
7
Ümit Selim Kurt retweeted
Book Launch: Dangerous Gifts, 28 September 2021, 5pm CET, Zoom Join us next week for a discussion about western interventions in the Levant in the 19th c., featuring distinguished scholars @khaledfahmy11, @IsaBlumi, @beatricedegraaf, Christine Philliou & Selim Deringil. 👇👇👇
1
28
5
88
Show this thread
Ümit Selim Kurt retweeted
Saat 21:00’de 👇
#İstanbulEdebiyatEvi'nde "Tarih-i Ahval & Ahval-i Tarih" konuşma serisi devam ediyor. Bugün #ÜmitKurt ve #MertKayhan “istibdat” kavramının Kemal Tahir’in romanlarındaki tarihsel ve epistemolojik izlerini konuşacaklar. Saat 21:00'de YouTube kanalımızda: invidious.fdn.fr/gZH6PjcJEUo
0
4
0
11
Ümit Selim Kurt retweeted
#İstanbulEdebiyatEvi'nde "Tarih-i Ahval & Ahval-i Tarih" konuşma serisi devam ediyor. Bugün #ÜmitKurt ve #MertKayhan “istibdat” kavramının Kemal Tahir’in romanlarındaki tarihsel ve epistemolojik izlerini konuşacaklar. Saat 21:00'de YouTube kanalımızda: invidious.fdn.fr/gZH6PjcJEUo
1
8
1
17
saikıyla Avrupalı devletlerin Osmanlı’ya baskı yapmasını sağlamak için giriştikleri siyasi manevraları devletin onur ve haysiyetine sürülmüş bir leke olarak tanımlar. Böyle bir tehlikenin ve “gaile”nin mutlak bir biçimde bertaraf edilmesi hususunda Talat ve Enver ve
1
0
0
0
bunların İT Merkezi içinde temsil ettiği kanatlarla aynı görüştedir. Ona göre de “Ermeni ayaklanmaları, devletin varlığını tehlikeye düşüren, bastırılması bir nefis savunması zorunluluğu yaratan nitelikte bir olaydı[r]” +
1
0
0
0
Ancak Cemal Paşa bütün bir devlet adamlığı kariyeri boyunca Ermeni cemaatinin liderleri ve önde gelenlerleri ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Bilhassa Adana valisi olduğu dönemde Adana katliamlarına karışanların yargılanıp cezalandırılması ve katliama maruz kalan +
1
0
0
0
Ermenilere yardım edilmesi gibi süreçlerde aktif rol oynamıştır. Bütün bunlar onu Ermeniler nezdinde Talat ve Enver Paşa’ya göre daha “güvenilir” ve müzakere edilebilir bir aktör pozisyonuna sokmuştur. Bunun da ötesinde, Üç Paşalar’ın bu meseledeki temel ayrımları, Ermenilerin +
1
0
0
0
sayısının hangi yöntemlerle Osmanlı devleti açısından artık problem teşkil etmeyecek bir seviyeye çekilmesi hususundadır. Bu noktada Cemal Paşa siyasası imhacı değil, disipline edici ve tam anlamıyla asimilasyoncudur +
1
0
0
1
Ermenilerin din değiştirmek suretiyle Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılması siyasetini benimsemiş ve bunu sistematik olarak uygulamaya koymuştur. Kumandası altındaki IV. Ordu’ya bağlı vilayet, kaza ve mutasarrıflıklarda kitlesel katliamların husule gelmesine cevaz vermemiş +
1
1
0
7
ancak söz konusu bölgelerde zorla din değiştirme siyasasını yoğun bir biçimde kuvveden fiile çıkarmıştır. Bu yaklaşım, onun Ermeni Soykırımı bağlamında neredeyse anbean değişen rollere aynı anda sahip olduğu anlamına gelir.
0
1
0
8
Show this thread