@DBLaeke @Malacai123456 @fehabesha @BeteBerhanu @meseret_Al ይኸው ሳናሟሟሙቅ አንመታም አሉ👇
6
11
እድሜ ከሰጠን በወጣት የምትመራዋ ኢትዮጵያ ብዙ ታሳየናለች

Jan 26, 2022 · 4:52 PM UTC

1
1
9
በትሩን ስጡን ነጭ ለብስን በዘንግ ለመምራት ቃል እንገባለን።
1
5
አሁን የገባኝ ዶክትሬት ከያዘው በእድሜ ገፋ ያለ 10 የጨረሰ ይሻለናል አንዴ አይነፋ አንዴ አይተነፍስ 😁
2
2