@DBLaeke @Malacai123456 @fehabesha @BeteBerhanu @meseret_Al ይኸው ሳናሟሟሙቅ አንመታም አሉ👇
6
11
እድሜ ከሰጠን በወጣት የምትመራዋ ኢትዮጵያ ብዙ ታሳየናለች
1
1
9
በትሩን ስጡን ነጭ ለብስን በዘንግ ለመምራት ቃል እንገባለን።
1
5
አሁን የገባኝ ዶክትሬት ከያዘው በእድሜ ገፋ ያለ 10 የጨረሰ ይሻለናል አንዴ አይነፋ አንዴ አይተነፍስ 😁
2
2
አንዴ አይነፋ😂😂😂
2
3
እና 😄

Jan 26, 2022 · 5:07 PM UTC

2