Replying to @conspiracyb0t
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 I thout he was a lizard

Dec 2, 2021 繚 2:58 PM UTC

1