Notre instance Nitter est hébergée dans l'Union Européenne. Les lois de l'UE s'y appliquent. Conformément à la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, « Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, […] d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction. » Aussi, toutes les demandes de retrait doivent être envoyées à Twitter, car nous n'avons aucun contrôle sur les données qu'ils ont sur leurs serveurs.

Miksi palkat eivät jousta ylöspäin yks. sektorin aloilla, joissa on ”pulaa” työvoimasta?

Aug 11, 2022 · 6:00 AM UTC

36
9
2
235
Replying to @pbockerman
Palkat kyllä joustaa ylöspäin, "liukumien" kautta. Erityisen herkästi ns. "vaihtajilla", eli niillä joilla on vaihtunut työnantaja tai työtehtävä.
3
21
Onko tuo riittävästi joustoa vai vielä jäykkää?
2
3
Replying to @pbockerman
Luulen että johtuu pääasiassa siitä, että Suomessa niin totuttu keskitettyihin palkkaratkaisuihin, että edes ylöspäin ei jousteta työnantajan puolesta. Jenkeissä palkat kyllä nousevat jo lähes inflaation vauhtia
Replying to @pbockerman
Joustavat kyllä, mutta alaspäin eivät koskaan. Miksi?
2
5
Tappion tekeminen on edellytys että työntekijäosapuolen saa neuvottelu pöytään. On sitä toisinaan lomarahoista esim luovuttu. Toisinaan sovitaan lomautuksista.
1
Replying to @pbockerman
Hinnoitteluvoima globaalissa maailmassa on rajallinen
1
2
Palvelualat ovat vahvasti sijaintiin sidottuja toimintoja, jotka eivät kilp. globaalisti. "Pula" työvoimasta on ilm. suurin juurikin ko. aloilla.
1
15
Replying to @pbockerman
Tässä on muuten se riski, että uusille tulokkaille maksetaan enemmän kuin vanhoille, mikä johtaa työtyytyväisyyden alenemiseen ja kasvavaan vaihtuvuuteen. Usein aivan suotta. Syynä yleensä kankeat ja toimimattomat HR-prosessit ja -säännöt. Näin sivuhuomautuksena.
2
Replying to @pbockerman
Pulaa on aina. Oletko huomannut, että oikeasti osaavaa työntekijää rekrytoidaan todella aggressiivisesti? Kyse on osaamisen pulasta. Tästä huipputekijästä maksetaan kyllä hyvin. Jos ihmettelet esim. miksei yksityiset yritykset maksa vaikka aloittavalle/koulutettavalle koodarille
1
Niin hyvin, niin se johtuu siitä että itseasiassa huonoista tai tuottamattomista koodareista ei ole suurta pulaa. Amk ja muut instituutiot kyllä puskevat koulusta ulos massoittain ihmisiä, joiden odotetaan oppivan varsinainen koodaustaito siellä töissä sitten