Podstawą do wniesienia skargi jest art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu UE stanowiący, że państwo członkowskie może wnieść do TSUE sprawę przeciwko innemu państwu UE, jeżeli nie realizuje ono zobowiązań traktatowych.
98
135
13
499
Umie Pan pisać tłity mając ręce z tyłu? Szanuję 👍
5
2
58
Mnie doktor Jaki zbanował jak mu napisałem, że na mszy nie pisze się twitów.

Oct 18, 2021 · 10:52 AM UTC

1
1
16