fòk ou ta Bay plis presizyon sou kèk pwen. Tankou: kisa ou rele sektè prive a? Kiyes ki ladan? kiyes kap mete yo ansanm? Konbyen djaz kap nan lis la? Kote sektè prive pral jwenn tout bidjè a? Epi tout djaz pa la touche menm kòb.
9
3
0
15
Se pa yon plan byen defini epi finalize. Se pwen diskisyon. Lide a se eksplike ke kanaval posib san leta pa gagote lajan. Epi poukisa tout djaz pa ka resevwa menm lajan an?
2
0
0
2
Wi ou di li pa konplè. Nou reyaji sou pwen ou pale yo. Tout djaz pa gen menm valè komèsyal yo pa ka touche kantite kòb.
1
0
0
1
Si pou ta gen yon diferans fòk se ta sou popilarite « mereng ». Men li pa gen sans ke se sou renome. Men anyen pa entèdi ke gen yon aktivite epi yo di chak djaz ap jwenn tan kòb (egal pou chak). Sa ki dakò a enskri, sa ki pa dakò pa enskri
1
0
0
0
Fok ou gen respè pou notoryete kèk djaz ak mizisyen. Yo travay anpil pou rive kote yo ye a. Ou pral peye Djakout, T-Vice menm kòb ak k-zino paske yo fè yon kanaval ki popilè? Li pap fè pyes sans.
3
0
0
0
Se notoryete sa a ki konn fè yo pa fè efò a wi ( se yon lòt deba). Men ankisa lap pwoblem?
1
0
0
0
Replying to @Tipitibiz
Se pa de mereng n’ap pale non. N’ap pale de respè nou tout dwe genyen pou Moun ki travay pou bati yon bagay. Fè efò nan mizik se yon lòt deba.

12:53 AM · Nov 11, 2018

2
0
0
0
Replying to @plezikanaval
Respè pou notoryete a pa ka yon kesyon de lajan. Si yap fè chwa a sou yon konkou, yo ka di gen 2 ki la dofis. Men tout sa ki pase yo ap jwenn menm rekonpans.
1
0
0
0
Kanaval la pa yon konkou Pou tout djaz sinon wap gen yon show ki blèm. Djaz ki fè tout ane kap jwe to. Atis ki pi popilè yo pa ka nan menm lo ak lòt yo
2
0
0
1
Replying to @plezikanaval
Ou byen yon down egal pou tout moun epi yon prim selon pèfòmans sou pakou a
0
0
0
0