🇵🇹 Farto de socialismo e do politicamente correcto 🖕

Joined November 2020