making a stylish metroidvania action game. fazendo um jogo de ação estilosa metroidvania. (another game/outro jogo: pyromaniky.itch.io/sticlos-c…)

Brasil/Brazil 🇧🇷
Joined January 2021