Filter
Exclude
Time range
-
Near
Uznali orzeczenia #TSUE w sprawie tzw #reformaZiobro 🤷‍♂️ i tyle z orzeczenia #TKJP 😜
Jeśli Komisja Europejska i TSUE kwestionują zmiany w Polsce, tym bardziej powinni zakwestionować zasady obowiązujące w Niemczech, gdzie politycy bezpośrednio powołują sędziów na poziomie federalnym odpowiadającym Sądowi Najwyższemu.
0
0
0
0
#Jamusz … ciekawe czy on rozumie, że tym ruchem de facto uznaje orzeczenia #TSUE dotyczące tzw reformy u nas 😂😂😂
Minister Zbigniew Ziobro inicjuje skargę Polski do TSUE na najbardziej upolitycznione w UE sądownictwo - niemieckie sądownictwo. Jestem ciekaw, co unijni hipokryci wymyślą, by ten celny polski cios zablokować. Na pewno Berlina bronić będzie Donald Tusk - szef EPL z 🇩🇪 nadania.
0
0
0
1
Większej bzdury nie mogli wymyślić … najpierw larum, #TSUE się „wtrąca” u nas, a teraz de facto chcą tego samego czyli de facto uznają orzeczenia #TSUE 😂😂😂😂
0
0
0
0
I tym sposobem ten pan podważył orzeczenie #TKJP jednocześnie uwiarygadniając orzeczenia #TSUE dot. sądownictwa, skoro chce, by #TSUE „zbadał” system niemiecki stawiany przez tego pana za wzór wprowadzanych przez niego zmian 🤷‍♂️ #jcnm #kabaret
Podstawą do wniesienia skargi jest art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu UE stanowiący, że państwo członkowskie może wnieść do TSUE sprawę przeciwko innemu państwu UE, jeżeli nie realizuje ono zobowiązań traktatowych.
1
5
1
20
Ośmieszania się ciąg dalszy #tsue #zero #mniejnizzero
Wiceminister @sjkaleta: Oczekujemy jako @MS_GOV_PL podjęcia działań wobec Niemiec. Rekomendujemy, by sprawie nadano przyspieszony tryb i oczekujemy wydania środka tymczasowego - zawieszenia przepisów dotyczących nominacji sędziowskich w Niemczech do czasu rozstrzygnięcia TSUE.
0
0
0
0
Nie tylko w Niemczech. Ogólnie sytuacja wygląda tak: #Mazurek #TVPinfo #Morawiecki #tvn24 #Jedziemy #Białoruś #TSUE
0
0
0
0