Filter
Exclude
Time range
-
Near
Önskar att förutsättningarna kring #samtycke i svensk vård hade varit lika tydliga som i TV serien "Chicago MED" där man inte agerar förrän man hört patienten eller den anhöriga verkligen ge sitt samtycke. Hur erfar du samtyckeskulturen i svensk vård? #svemed #patienter
0
1
0
1
Känner #patienter igen sig i 4 kap. 2 § #patientlagen? "Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden." Vilken formulering sakar du?
0
0
0
0
Bland det viktigaste arbete jag gjort- utveckla ett (#digitalt)stöd för personer som har #Alzheimer. Arbetet med vår referensgrupp #patienter är så givande - och roligt! På våra möten diskuterar vi bland annat behov, erfarenheter, utformning, innehåll & tonalitet @AlzheimerGuide
0
0
1
4
Från 1 februari 2022 blir det lättare att få #sjukpenning på deltid. Ett mer flexibelt system som ska underlätta rehabilitering inför att återgå i arbete efter sjukskrivning. Det ska bli lättare med flexibel arbetstid och sjukpeng. #patienter #patientensställning #vardpol #svpol
0
1
0
0
Patientmakt retweeted
Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa Seminarium och webinarium: Lördagen den 18 september 2021 kl. 09.00-17.00 (preliminär tidsram). Gå till #föreningenalternativtillpsykofarmaka eller @Lasse_Mattila för mer information. #patientinflytande #patientdelaktighet #patienter
0
3
0
1
Event @FokusPatient 21 september 2021. Fokusfrågor: Vem kan man lita på i frågan om hälsa och säkerhet - myndigheter, politik, företag, forskning, media om vård och behandling. Föranmälan krävs. #patientperspektiv #patientsäkerhet #vardpol #svpol #patienter
0
1
0
5
#patienter med #långtidscovid som tar #coronavaccin beskriver försämringseffekter som uppstår och några vittnar om att de nya besvären försvinner efter sex veckor. Självfallet är det inte generellt för alla i denna patientgrupp. #patientperspektiv
0
1
0
0
"Fick just veta att i ett frågeformulär gällande arbetsförmåga från Försäkringskassan finns en fråga om man klarar närhet sexuellt. Vad fan har det med arbetsförmåga att göra??" @KatrinFriberg #patientperspektiv #patienter #arbetsförmåga #Försäkringskassan #sexliv #svpol
0
0
0
1
Lägger märke till att olika svenska #patientorganisationer med #patienter ur riskgrupper går ut med information om värdet av uppföljningsdos #coronavaccin. Man informerar inte om att behandlingen är experimentell och kräver adekvat #informeratsamtycke som i en klinisk studie.
0
1
0
0
"Kraftigt sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning – funkisskatten tas bort." #LenaHallengren #patientensställning #patienter
0
0
0
0
"Det har talats i år om ett mer inkluderande samhälle, det har pratats om personcentrerad vård och att lyssna på patienten. Men varför händer de så lite?" @Maria_Spetspati #patienter #patientensställning #patientperspektiv #vardpol #svpol #svmed #svemed #personcentreradvård
0
2
0
1
Jep. Vi må nok hellere opfordre alle med at udskyde deres behandlingskrævende sygdom, til @RasmusJarlov har skaffet de #robotter, han glæder sig til i #sundhedssektoren. Som han skrev efter @DebattenDR2 i torsdags: "Det bliver SÅ godt for både #sygeplejersker OG #patienter 🥳
1
0
0
4
Min drøm er, at @folketinget om 10-20 år er blevet erstattet af robotter med #KunstigIntelligens. Da kan #DKpol få effektiviseret beslutningsprocesserne med gennemtænkte og fornuftige løsninger. Det bliver SÅ godt for #patienter og #sygeplejersker - faktisk for alle #vælgerne👍
1
0
0
3
Replying to @menneskeret
Måske er det #diskriminerende, det som #sygeplejerskerne oplever lige nu? Mange sygeplejersker frygter for sig selv og deres #patienter, når de er på arbejde. #slutmed69 #ligeværdig
0
0
0
0
Podcast Modiga Människor får fram att svenska läkare får skriva ut Scatol (som är begreppet för #Ivermektin härifrån sett). Hur många #läkare och #patienter känner till det? #coronasverige #COVID19Sverige #coronavirussverige #patientsäkerhet #covidpatienter #coronapatienter
0
1
0
0