Filter
Exclude
Time range
-
Near
SerapEseri Unutmad�kUnutturmayaca��z Ülkücü yiğitleri yetiştiren, Haydi yürüyün hedefe azimle, İnan Alparslan Türkeş'in ruhu bizimle.
SerapEseri Unutmad�kUnutturmayaca��z Sene bin dokuz yüz doksan yedi Boz Kurtları yetim koydun Başbuğum
SerapEseri Unutmad�kUnutturmayaca��z Türk İslam bayrağını alıp ele, Alp Eren yiğitler ile ilerle.
SerapEseri Unutmad�kUnutturmayaca��z Bayındır önünde en son yarenlik Dualar tekbirler size Başbuğum
SerapEseri Unutmad�kUnutturmayaca��z Günlerden 4 Nisan… Başbuğum Hak’ka yürüyor… Bir insan seli ki, Ankara’ya akıyor…
SerapEseri Unutmad�kUnutturmayaca��z Zulümlere gögüs geren adamdı. İnanmış gönüller onun yeriydi.