गौरी नंदन शिव तनय, महोदराय सिद्धाय वन्दहु प्रथम गणेश को, विघ्न हरण महाकाय 🙏 ॐ श्री गणेशाय नम:

Jan 18, 2022 · 11:57 PM UTC

245
371
8
2,427
This tweet is unavailable
ॐ श्री गणेशाय नम: 🙏 शुभ प्रभात 💐
ॐ श्री गणेशाय नम: 🙏 शुभ प्रभात 💐
1
Replying to @sinha2300
🙏🏼 जय श्री गणेश ☕👈
1
1
ॐ श्री गणेशाय नम: 🙏 शुभ प्रभात 💐
1
Replying to @sinha2300
🙏 जय श्री गणेश 🙏
1
2
ॐ श्री गणेशाय नम: 🙏 शुभ प्रभात 💐
This tweet is unavailable
ॐ श्री गणेशाय नम: 🙏 शुभ प्रभात 💐