नमामि ज्ञानदायिनी, नमामि मातु शारदे सुहासिनी सुभाषिनी, सरस्वती उबार दे 🙏 जय माँ सरस्वती
231
358
7
2,214
जय हो माता सरस्वती जी की जय 🙏🌹🙏 शुप्रभातम् जी भैया 🙏🙏
1
2
Replying to @Anirudh02907859
जय माँ सरस्वती 🙏 शुभ प्रभात

Jan 21, 2022 · 1:52 AM UTC

2