İstanbul Barosu Önceki Başkanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Joined January 2014