1: CHP Genel Başkanı Sn.Kılıçdaroğlu’nun “Kürt Sorununu HDP ile çözebilecekleri”, bu çerçevede “HDP’nin meşru organ ve muhatap olarak görülebileceği” ifadeleri; son derece yanlıştır, sosyal psikolojinin ve Türk milletinin hassasiyetlerinin anlaşılamadığını da göstermektedir.

5:10 PM · Sep 21, 2021

273
375
182
1,905
2: Bir kere Kürt sorunu” olarak adlandırılan "Kürtçülük" sorunu, iddia edildiği gibi 35-40 yıllık bir mesele değildir. Bu açıdan durumu tüm boyutları ile ele alıp, 1787’ye kadar götüren Bilal Şimşir’in iki ciltlik “Kürtçülük” kitabı (Bilgi Y.evi) zihin açıcı olabilir.
21
68
8
477
3: Sorunun çözümsüzlüğünün en önemli sebebi, bir takım çevrelerin ısrarla “Kürt sorunu” ifadesini kullanmasıdır. Birçokları açısından bu ifade bilinçli bir tercihtir ve bu şekilde mesele, bilerek ya da bilmeyerek emperyalizmin kullanımına uygun bir temele oturtulmaktadır.
10
65
7
512
4:Israrla “Kürt sorunu” ifadesinin kullanılması öncelikle Kürt kökenli yurttaşlarımıza bir hakarettir, onları ötekileştirip hedefe koymaktır. Oysa bu ülkenin, onurlu,eşit yurttaşları olan Kürtler bir sorun değildir ki “Kürt sorunu”ndan söz edilebilsin!
83
85
47
558
5: Sorun bu yurttaşlarımız üzerinden, başka amaçlar peşinde olup bunu gizleyenlerdir. Bu ifade ile gömlek daha baştan yanlış iliklenmektedir. Emperyalizm ve onun koçbaşı “Kürtçülük”, meseleyi bilinçli şekilde “Kürt sorunu” olarak adlandırmaktadır.
8
69
6
468
6: Evet bir sorun vardır, ancak bu; alt kimlikçilik, etnikçilik üzerinden milli şuuru, ortak aidiyet duygusunu, yurttaşlık bilincini köreltip karışıklık yaratmak isteyen küresel güçlerin“Kürt sorunu” adlandırmasını haklı gösterecek bir içerik ve nitelikte değildir.
4
62
4
462
7: Sorun bir feodalite sorunu, bölgeler arası dengesizlik, azgelişmişlik ,yoksulluk,ihmal edilmişlik sorunudur.Cumhuriyeti ve Atatürk’ü zerre kadar anlayamayan Cumhuriyet hükumetleri de yanlış politika ve uygulamalarla sorunu emperyalizmin kullanabileceği bir hale getirmiştir.
15
61
12
488
8:Dolayısıyla “Kürt Sorunu” ifadesi, (bilerek ya da bilmeyerek)hem sorunu yanlış anlamayı, hem de emperyalizmin,küresel aktörlerin rahatça kullanabileceği bir şekle dönüştürmeyi ifade etmekte, "çözüm"ün değil, kaosun adresi olmaktadır.
4
52
1
420
9:Bu ifade, konuyu bir “iç mesele” olmaktan çıkarıp, uluslar arası bir boyuta taşıyıp, “kaşımayı” kolaylaştırmaktadır!Bu bağlamda örneğin niçin bölgedeki feodal yapının tasfiyesi, toprak reformu, eğitim reformu, yatırım,istihdam gibi hususlarda bir şey söylenmemektedir?
7
59
0
436
10:Emperyalizme ancak ulus devlet direnebilir. Alt kimlikçilik ve etnikçilik üzerinden ulus devlete saldırılmasının temel sebebi de budur. Bu saldırıda etnikçilik en önemli koçbaşlarındandır.Graham Fuller'in "Kürt Sorunu"nu "ulus ötesi etnik sorun" olarak görmesi ilginçtir!
7
70
3
441
11: Durum sosyal psikoloji de dikkate alınarak,üniter yapı ve ulus devlet mutlak surette korunup ortak aidiyet duygusu, yurttaşlık bilinci, millet olma şuuru kapsamında, eğitim ve refah seviyesinin yükseltilmesi yoluyla ele alınırsa emperyalizmin oyuncağı olmaktan çıkarılabilir.
9
55
4
418
12: Millet olmak, aynı soydan veya boydan gelmek olmayıp, aynı yoldan gelmek, aynı yolda yürümek, aynı geçmişe ve geleceğe, aynı coğrafyaya, aynı kadere, aynı kedere,aynı kültüre, aynı şarkılara sahip olmak demektir.
15
71
8
463
13: Millet olmak, gökyüzünde yalnız gezen yıldızları, Bitliste Beş Minare’yi hep bir ağızdan söyleyebilmektir. Ayrılıkların değil, ortaklıkların öne çıkarılmasıdır.Atatürk’ün muhteşem formülü ile “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir”.
13
77
15
495
14: Bu; hiç kimseyi dışlamayan, kucaklayıcı, birleştirici bir bakış açısıdır. “Türkiyelilik”, “Türkiye halkları” gibi ifadeler, sosyolojik olarak doğru olmadığı gibi ayrıştırıcıdır,bilinçli bir kullanımdır.
12
73
9
456
15: Nasıl ki “türlü” adı verilen yemekte, yemeği oluşturan besinlerin tek tek ve ayrıca sayılmasına gerek yoksa, “Türk milleti” ifadesi bakımından da, etnik kökenlerin tek tek sayılıp altının çizilmesine gerek yoktur.
440
84
609
483
16: Millet,farklı lezzetlerin bir araya gelerek kendine has bir lezzet oluşturduğu güzel bir yemektir.Etnik köken farklılığı, millet olgusunun kabulüne engel değildir. Aksine etnik kökenlerin öne çıkarılması millet olma bilincine,yurttaşlık duygusuna zarar verir.
23
56
22
413
17: Bunları söylemek birilerinin ileri sürdüğü gibi inkar veya ırkçılık değil, aksine millet olma bilinci ve anti emperyalizmdir. Asıl alt kimlikçilik ve onun izdüşümü etnikçilik ve mezhepçilik üzerinden toplumu ayrıştırıp yurttaşlık bilincini zedeleyenler hesap vermelidir
13
61
8
440
18: Gerçek ırkçılık ve inkar da, emperyalizmin tetikçiliğini yapmak da budur! Emperyalizmin kara gücünün “kara” unsurları, hiç kimseye demokrasi, insan hakları dersi veremez! (Devamı var)
55
63
6
453