guilty gear discourse
4
7
81
Replying to @L_eary
he do tho

Jan 8, 2022 · 10:02 PM UTC

1
2
Replying to @vaughnthewaun
no he does NOT
1