همیشه سر کادوپیچ کردن هدیه‌ها، یکی دیگه اینکار رو می‌کرد و الان که مجبور شدم خودم کادو رو بپیچم، متوجه شدم که هیچ استعدادی داخلش ندارم. 🤦😞

7:46 PM · Apr 18, 2021

0
0
0
1