اوهوم، خوب دیگه میلان هم به جمع چمپیون‌ها پیوست. آقا اگه ماموریت غیرممکن رو بچه‌ها چیز کردن و اومدن بالا و خوردیم به‌هم میای بریم ببینم بازی رو همین امسال؟ @GodPascal

5:35 PM · Sep 14, 2021

1
0
0
1
Replying to @yetAnotherEbi
من پایه‌ام.
0
0
0
1