همه‌مون اعتیاد به چیزی داریم! یکی معتاد به سیگار، یکی شبکه‌های اجتماعی یکی هم کارش. پس خواهش می‌کنم هیچ‌وقت درمورد کسی که به چیزی که تو اعتیاد نداری اعتیاد داره نگاه بد نکن.

8:53 PM · Nov 9, 2021

0
0
1
1