امروز با کسی تمرین کردم که قبلا چند جلسه با آقا ژوکوویچ تمرین کرده بود. 😍 و باید بگم که الان در پوست خودم نمی گنجم. 😄

5:21 PM · Nov 27, 2021

0
0
0
2